»zabava
spagosmailspagosmail
Tako sretni, nasmijani, sa oduševljenjem na licima, i mi bismo željeli da žurimo životnim tokovima. Iako nam jezici odavno vise iz usta, a balave niti nikad testiranih lete oko naših ušiju. Fotografija prikazuje jedan preuređeni bic...
spagosmailspagosmail
Čovjek ne može istovremeno imati i ljepšu polovinu i da je čitava... (iz arhive 22. august 2010.) (spagos) ...
spagosmailspagosmail
Najčešće, da se u mraku nađe ćošak od nekog dijela namještaja!(spagos) ...
1 8 9 10