»raja
spagosmailspagosmail
Najčešće, da se u mraku nađe ćošak od nekog dijela namještaja!(spagos) ...