»mostar
spagosmailNa granici sjećanja
U listu Narodna Sloboda, broj 6. od 18. januara 1919. godine objavljeno je nekoliko interesantnih vijesti iz Mostara. “Nogometna utakmica. Na 16. o. mj. bila je nogometna utakmica izmegju “Jug. Šporstkog Kluba” i nogom...
herojisaneretvePartizansko spomen-groblje - Help to preserve
12/10/2023 Hronologija: Kako se gradilo Partizansko spomen-groblje u Mostaru Pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka u brojnim jugoslovenskim gradovima podizali su se spomenici poginulim u narodnooslobodilačkom ratu. Mostar je bio ...
spagosmailNa granici sjećanja
U listu Zastava od 19. novembra 1919. godine objavljen je jedan kratki tekst, koji puno govori, o početku rada rudnika uglja u Mostaru. Kako je tada predviđeno Rudnik je sve do njegovog zatvaranja bio nosilac razvoja grada Mostara. ...
herojisaneretvePartizansko spomen-groblje - Help to preserve
05/10/2023 Kako Amerikanci i Englezi imaju “svoje” na Partizanskom Spomen-groblju u Mostaru Mostarci su se borili i ginuli van granica Jugoslavije u okviru savezničkih armija. Na slici: Franjo Intihar, Salih Islamović, Al...
spagosmailNa granici sjećanja
U listu Narodna Sloboda, broj od 16. februara 1919. godine objavljeno je nekoliko interesantnih oglasa iz Mostara. “Gradsko poglavarstvo u Mostaru Broj 722/19 Oglas. Ovijem se oglašuje, da će se kod ovogradskog...
spagosmailspagosmail
(tekst koji slijedi objavljen je na facebook stranici “Partizansko spomen groblje – Help to Preserve famous WW2 Memorial in Mostar”, autor je Eli Ćišić) Razlog zašto pišem o Partizanskom spomen groblju je taj što većina građ...
herojisaneretvePartizansko spomen-groblje - Help to preserve
01/10/2023 Bogdanov krasopis i klesopis O dva stila pisanja Bogdana Bogdanovića i šta je akademik dr Asim Peco rekao na sve to daleke 1966. Bogdan Bogdanović, tvorac Partizanskog spomen-groblja u Mostaru, profesor, arhitekta, skulpto...
herojisaneretvePartizansko spomen-groblje - Help to preserve
UABNOR Mostar pokreće akciju obnove i ponovne postavke nedostajućih bisti narodnih heroja Mostara. Za realizaciju ovog projekta potrebna su značajna sredstva. Kupovinom seta od 16 razglednica narodnih heroja Mostara ubrzaćete real...
spagosmailNa granici sjećanja
U listu Narodna Sloboda, list za politiku, prosvjetu i gospodarstvo, broj 6. od 18. januara 1919. godine, koji je izlazio u Mostaru, u rubrici Domaće vijesti, objavljen je tekst o pokusima sa ugljenom iz vihovićkom ugljenokopu. Tekst je...
spagosmailNa granici sjećanja
U listu Borba od 26. septembra 1965. godine objavljana je foto reportaža sa otvaranja Partizanskog spomen groblja u Mostaru. Autor fotografija je bio Savo Basta. "Spomenik u brdu Mostar je 25. septembra, reklo bi s...