»mostar
spagosmailNa granici sjećanja
(tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 3. marta 2023. godine, autor je Ahmet Kurt) Tu i tamo na društvenim mrežama pojavi se diskusija mladih o tome gdje se nalazi centar Mostara. Pa evo da pokušamo i odgovoriti na ovo tipično...
spagosmailNa granici sjećanja
1900-ih 1930-ih 13.05.1942. 1970-ih 1980-ih 2022. (tekst koji slijedi objavljen je na facebooku dana 2. marta 2023. godine, autor je Ahmet Kurt) Ubrzo po dolasku u Mostar austrougarska vlast pravi željez...
spagosmailspagosmail
1899. dr. Grzlo Czech 1995. (Taib i Mira Balić)   2020. 2022. Gunga Mostar i Stari grad, ali i raja, pričaju o ljepoti kafane i gostoprimstvu Jusufa Hrnjičića-Gunge Grupa studenata Ekonomskog fakul...
spagosmailNa granici sjećanja
U listu "Vreme" od 23. Januara 1931. objavljen je članak o izložbi slikara Laze Drljače u Mostaru. Nakon što je dobar dio života proveo u Beču, Parizu i Rimu, Lazar Drljača se naselio u selu Borci kod Boračkog jezera. Povre...