»Ljudi
Priroda liječi svePriroda liječi sve - Homemade recipes
 Jedan stari jevrejin prodavao je lubenice. Njegov cjenovnik glasio je : ,,1 lubenica za 3 šekela, 3 lubenice za 10 šekela." Čovjek se zaustavio i kupio 3 lubenice jednu po jednu, plaćajući po 3 šekel za svaku. Dok je čovjek odlazio,...
mojih360Mojih360
Da se razumijemo, ovaj blog pišemo da bismo širile pozitivnu energiju, inspirisali ljude na pozitivne promjene u životu, na rast, na izazove, na pokret. Rekla bih da sam takva prirodno i osoba, ne volim da se žalim, da budem negativna, neraspolo...