»istorija
spagosmailNa granici sjećanja
U francuskom satiričnom magazinu "Le Journal amusant" od 10.12.1898. godine objavljene su dvije grafike iz Mostara sa uličnim scenama i jedna sa vrela Bune. Na prvoj grafici sa ulica Mostara piše: Hatidža, djevojčica koja nosi vod...