»Dnevnik
_mist_crimson
Ima taj dio sata ili dana u nekom danu koji nije definisan i omeđen nekim cijelim brojem za ikakvo vrijeme, a u kojem ja znam da nešto moram i žurim to uraditi a onda, onda u isti taj čas vratolomne pogibije, odem iz tog trena u nešto što...
vasionka∇a§IONia
Situacija je sljedeća: Čednost nije ko zna kako trpila jer se nisam, ama nikako, mogla zaljubiti u minimozak. A nije da nisam pokušavala....
vasionka∇a§IONia
...
vasionka∇a§IONia
Blur, iskričav i čist, suprotan od znojavog bluza. Glasovi od kojih sam bježala sada su bili užasnuti od prostora između nas. Trebalo je vremena da savladam da ljudi neće prestati biti neosnovano ambiciozni i samim time glupi. Naposlijetku, to ...
_mist_crimson
Dana kad se Kameni spavač iz u dubokog sna probudio naglo i odmah odlučio da više neće biti sam. Izabrao je sebi najljepšu Stočanku da s njim u vrućem hercegovačkom vjetru živi… U sat pitanja da li, kad zli vjetrovi nose kišu, ona ih ...
vasionka∇a§IONia
Zagledani u slike nekih slikara vidimo lakoću. Onu vrstu lakoće što se osjeća u trenutku, recimo trenutku živih boja koje cvatu, a ponovo ih ublažava i smješta u pastel neko titranje zraka i svjetlosti, neki uopšteno prisutni plašt od niti n...