»blogger
dragundragun
Bojim se Bože pustiti krik Oštetit ću zgrade koje nose trag djela ruku oca moga. Oštetit ću cvijeće i drveće kojima se tako djetinjasto divila moja majka. Bojim se pomest ću mjesta koja me vežu za drugove moje nestale....
vasionka∇a§IONia
Nikad se nastavničko vijeće nije sastalo da vidi šta će sa najboljih 15, nego da vidi šta će sa 50 najgorih. Parafraza, inspirisano Miodragom Zecom Nesumnjivo, djete bez poteškoća u razvoju današnjeg doba, tipično današnje dijete, neupore...
vasionka∇a§IONia
Zapitala sam se da li doktori za oči imaju sve odgovore na pitanja vida koja se meni dešavaju, ali, uostalom, i drugim ljudima? Već duže vrijeme govorim da moram provjeriti dioptriju, ali to ne činim, a svjesna sam i onoga da stanje organizma u ...
vasionka∇a§IONia
Ko govori u razgovorima? Ko miče u razmicanjima? Ko križa u raskrižjima? Ko misli u razmišljanjima? Ko loži u raspoloženjima? Ko ruši u razbarušenostima? Ko troši u rastrošnosti? Ko uvjerava u razuvjeravanjima? Ko tka u rastakanjima? Ko b...
vasionka∇a§IONia
(Psi i Phi, posvećeno svakima njima) Nezapisana pjesma o rezu kroz koji se svjetlost probija duboko u srce kristala, i onda, pod odgovarajućom sjenom, iza bijelih zidova, stupaju stvarnosti pruženog cvijeta, putovanja preko sedam gora i sedam mor...